Leerdoelen

Bekijk werkbladen per onderwerp of leerdoel.

Leerdoelen rekenen
Leerdoelen lezen
Leerdoelen schrijven

Leerdoelen rekenen

STRUCTUUR VAN ONS GETALLENSTELSEL
GROEP 1 & 2 (4 – 6 jaar)
Cijfers herkennen
Volgorde van de getallen tot 5
Volgorde van de getallen tot 10
Volgorde van de getallen tot 20
Even en oneven getallen
Rangtelwoorden
GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Tellen in stappen van 2
Tellen in stappen van 5
TELLEN
GROEP 1 & 2 (4 – 6 jaar)
Tellen van hoeveelheden tot 5
Tellen van hoeveelheden tot 10
Meer/minder/evenveel
GROEP 3 ( 6 – 7 jaar)
Tellen van hoeveelheden tot 100
OPTELLEN EN AFTREKKEN
GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Optellen tot 5
Optellen tot 10
Rekenstrategie: verwisselen (1 + 2 = 2 + 1)
Rekenstrategie: verdubbelen (2 + 2 = 4)
Optellen tot 20
VORMEN
GROEP 1 & 2 ( 4 – 6 jaar)
Dezelfde vormen herkennen
Schaduwen van vormen herkennen
Geometrische vormen herkennen
GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Vormen benoemen
METEN, MATEN, VERBANDEN
GROEP 1 & 2 ( 4 – 6 jaar)
Groter/kleiner
Staafdiagram maken

GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Klokkijken: hele en halve uren

Lezen

LEZEN
GROEP 1 & 2 ( 4 – 6 jaar)
Woorden tot 3 letters lezen
Woordenschat uitbreiden
GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Woorden van 1 lettergreep lezen
Woordenschat uitbreiden

Schrijven

SCHRIJVEN
GROEP 1 & 2 ( 4 – 6 jaar)
Schrijfpatronen
Cijfers schrijven
GROEP 3 (6 – 7 jaar)
Creatief schrijven